Κατασκευή εξαρτημάτων ορείχαλκου

Η εταιρεία μας έχει τεχνική κατάρτιση, εμπειρία, κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και κατασκευάζει ορειχάλκινα εξαρτήματα.

Ο ορείχαλκος έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

  1. Υψηλή αντοχή στη διάβρωση υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας
  2. Επαρκώς καλή αντίσταση στη επίδραση επιθετικών μέσων όπως διαλύματα ωερου – αλατιου οργανικά οξέα
  3. Όμορφο ελαφρύ χρυσό χρώμα, το οποίο καθιστά δυνατή τη χρήση αυτού το υλικού για την κατασκευή διακοσμητικών αντικειμένων
  4. Χαμηλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα
  5. Απλότητα κατεργασίας και χαμηλό κόστος παραγωγής

 

Εξαρτήματα ορειχάλκινα
Εξαρτήματα ορείχαλκου
Εξαρτήματα από ορείχαλκο
Εξαρτήματα ορειχάλκινα
Εξαρτήματα ορείχαλκου
Εξαρτήματα από ορείχαλκο
Εξαρτήματα ορειχάλκινα
Εξαρτήματα ορείχαλκου
Εξαρτήματα από ορείχαλκο
Εξαρτήματα ορειχάλκινα
Εξαρτήματα ορείχαλκου
Εξαρτήματα από ορείχαλκο
Εξαρτήματα ορειχάλκινα
Εξαρτήματα ορείχαλκου
Εξαρτήματα από ορείχαλκο

Έχουμε την τεχνική κατάρτιση, εμπειρία και κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό να κατασκευάσουμε εξαρτήματα ακριβείας.

Είμαστε στη διάθεση σας να συζητήσουμε και να μελετήσουμε οποιοδήποτε προσχέδιο ή πρόταση μας αναθέσετε, αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αποστολή Μηνύματος

Τηλεφωνικό κέντρο

2102323127

Διεύθυνση

Σωτηρίου Γκρίτση 16 

Αχαρναί, Αττική